Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam, lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam, lương cơ bản tại Việt Nam, lương cơ sở tại Việt Nam

Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam

Ở Việt Nam, có một quan niệm sai lầm phổ biến giữa lương cơ sở và lương cơ bản. Nhiều người lao động nghĩ rằng 2 khái niệm trên là giống nhau, chỉ khác một chút trong cách phát âm. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không đúng bởi lẽ những khái niệm này không hề giống nhau về bản chất. Vậy, Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam là gì?

Lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính các mức hoạt động phí, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương này. 

Mặt khác, lương cơ bản không được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật nào mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở và mức lương cơ bản

Mức lương cơ sở áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động và người hưởng chế độ trong khu vực Nhà nước bao gồm cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp được Nhà nước hỗ trợ kinh phí,…

Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam
Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản tại Việt Nam

Mức lương cơ sở không được áp dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước.

Ngược lại, lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước vì nó chỉ là khái niệm chung được trao đổi giữa người sử dụng lao động và người lao động, giữa những người lao động với nhau trong đời sống hàng ngày trong xã hội.

Cách tính lương cơ sở và lương cơ bản

Cách tính lương cơ sở và lương cơ bản là khác nhau.

Đó là do mức lương cơ sở được quy định bằng những con số rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật vốn chỉ dành cho người lao động làm việc trong khu vực nhà nước.

Mặt khác, mức lương cơ bản hay còn gọi là mức lương thấp nhất có thể trả cho người lao động cần được xác định theo mức lương tối thiểu vùng do pháp luật quy định và mức lương này sẽ thay đổi theo từng thời điểm và vùng miền mà người lao động làm việc.

Cách tính lương cơ sở đối với công chức, viên chức khu vực nhà nước

Công chức, viên chức trong khu vực Nhà nước sẽ được trả lương theo chế độ lương cơ sở. Cụ thể, lương tháng theo mức lương cơ sở và hệ số lương sẽ được tính như sau:

Lương tháng = Lương cơ sở x hệ số lương.

Mức lương cơ sở được áp dụng theo quy định mới nhất (từ ngày 01/7/2019 trở đi là 1.490.000 đồng).

Cách tính lương cơ bản đối với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước, mức lương cơ bản được xác định theo mức lương tối thiểu vùng. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

 • Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực I, mức áp dụng là 4.420.000 đồng/tháng.
 • Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực II, mức áp dụng là 3.920.000 đồng/tháng.
 • Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực III, mức áp dụng là 3.430.000 đồng/tháng.
 • Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực IV, mức áp dụng là 3.070.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp ở từng vùng cụ thể sẽ tính lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng của vùng đó, nghĩa là lương cơ bản của người lao động phải bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu. Nếu doanh nghiệp trả lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu thì doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương cơ bản phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

 

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat