quy định về việc thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng tài sản bất động sản tại Việt Nam, quy định về việc thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng tài sản bất động sản, thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng tài sản bất động sản tại Việt Nam, thanh toán trái phiếu bằng tài sản bất động sản tại Việt Nam,

Quy định về việc thỏa thuận thanh toán trái phiếu bằng tài sản bất động sản tại Việt Nam

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 65 có quy định đề xuất về việc doanh nghiệp được thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác (Bổ sung điểm d khoản 3 Nghị định số 65). Đề xuất này đã được thông qua, quy định chi tiết trong Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế như sau:

3. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu. Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

b) Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

c) Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ có thể đàm phán với nhà đầu tư trái phiếu về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước trong trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư.

Với quy định này, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đang khó khăn về thanh khoản nhưng có các loại tài sản khác như tài sản bất động sản (thường gọi là ‘hàng tồn kho’) nhiều nhưng không thể hoặc khó bán ra thị trường thì họ có thể lựa chọn việc thỏa thuận với nhà đầu tư để thanh toán các khoản lãi, gốc đã thỏa thuận bằng các loại tài sản bất động sản hoặc tài sản khác.

Về phân khúc bất động sản, đó có thể là sản phẩm bất động sản đã tồn tại, hoàn thiện hoặc là các sản phẩm chưa hoàn thiện, còn trên giấy tờ, trái phiếu công trình có khả năng chuyển đổi thành các sản phẩm khi công trình hoàn thành,…

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy định này có điều kiện bắt buộc là phải có sự đồng ý từ phía chủ sở hữu trái phiếu, tức nhà đầu tư đã mua trái phiếu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thể ép buộc chủ sở hữu trái phiếu chấp nhận thanh toán lãi, gốc    đến hạn bằng tài sản khác như bất động sản, khác với thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về dịch vụ tư vấn pháp lý về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoàiĐăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyềnPhí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệuĐăng ký thương hiệu như thế nào
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***  
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat