quy định về thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam, thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam, thương lượng tập thể tại Việt Nam, thương lượng tập thể không thành,

Quy định về thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam

Trong quan hệ làm việc giữa người lao động và người sử dụng lao động, đôi khi sẽ xảy ra những mâu thuẫn nghiêm trọng buộc các bên phải cùng nhau thương lượng. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, không phải tất cả các cuộc đàm phán này đều kết thúc trong hòa bình và thiện chí, đạt được tiếng nói chung. Khi tìm hiểu về kết quả của những cuộc thương lượng này, chúng ta sẽ đôi khi nghe thấy thuật ngữ ‘thương lượng tập thể không thành.’ Vậy chính xác thì các quy định về thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam là gì?

Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, thương lượng tập thể là sự thương lượng, thỏa thuận giữa một bên gồm một hoặc nhiều tổ chức đại diện của người lao động và một bên gồm một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người sử dụng lao động.

Mục đích của thương lượng tập thể là thảo luận và đi đến thống nhất về điều kiện lao động, các quy định về quan hệ giữa các bên, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Thương lượng tập thể ở Việt Nam

Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp có yêu cầu của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật Lao động thì bên được yêu cầu không được từ chối tổ chức thương lượng tập thể.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và nội dung của buổi thương lượng, các bên phải thống nhất địa điểm và thời gian bắt đầu thương lượng.

Quy định về thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam
Quy định về thương lượng tập thể không thành tại Việt Nam

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chuẩn bị thời gian, địa điểm và các điều kiện khác để tổ chức buổi thương lượng tập thể.

Thương lượng tập thể phải được tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp vận hành hàng ngày, thời gian tiến hành thương lượng tập thể phải không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thời gian tham gia các buổi thương lượng tập thể của đại diện phía người lao động được tính là thời gian làm việc có trả lương.

Thương lượng tập thể không thành ở Việt Nam

Nếu thương lượng tập thể giữa các bên không mang lại kết quả tích cực cho cả hai bên và các bên không thống nhất được những nội dung đã liệt kê trước cuộc họp thì coi như thương lượng tập thể không thành.

Theo quy định tại Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2019, thương lượng tập thể không thành sẽ diễn ra trong các trường hợp sau đây:

 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật Lao động;
 • Đã hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Bộ luật mà các bên không thoả thuận được;
 • Chưa hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Bộ luật mà các bên cùng xác định và tuyên bố việc thương lượng tập thể chưa đạt được thoả thuận.

Khi thương lượng tập thể không thành thì các bên tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trong khi giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện của người lao động không được tổ chức đình công.

Trong quan hệ lao động, nếu các bên thương lượng tập thể để giao kết thỏa ước lao động tập thể nhưng không thành thì pháp luật coi đây là tranh chấp lao động và được xác định là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Các quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp như hòa giải và trọng tài có thể được áp dụng để giải quyết.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài Đăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyền Phí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***    
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup   Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam   Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam   Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam   Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam   Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ   Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam   Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền   Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội   Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh   Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ   Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat