Quản lý rủi ro xây dựng cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Quản lý rủi ro xây dựng cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Những thay đổi trong luật xây dựng và chính sách thuận lợi của Chính phủ tiếp tục thúc đẩy ngành xây dựng Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia có diện tích lớn thứ ba ở Đông Nam Á. Do chính sách ưu đãi của chính phủ và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nơi đây ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việt Nam có vị trí chiến lược ở trung tâm của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và cam kết hội nhập thương mại toàn cầu và tự do hóa thương mại. Điều này được chứng minh bằng sự tham gia vào APEC, hiệp ước Thương mại Tự do ASEAN, WTO và một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đang phát triển, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, và hiệp định thương mại với Liên minh châu âu.

Việt Nam là một quốc gia sử dụng hệ thống dân luật, được mô phỏng theo hệ thống luật pháp của Pháp và Liên Xô cho đến cuối những năm 1980.Từ năm 2015, các Tòa án Việt Nam đã công nhận án lệ như một nguồn luật, điều này có khả năng mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho chế độ pháp luật ở Việt Nam.

Có bất kỳ hạn chế nào đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay không?

Pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng rằng các nhà đầu tư phải được đối xử bình đẳng trong mọi thành phần kinh tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài và khu vực đó “phải khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư.” Các hình thức đầu tư nước ngoài khác nhau phải tuân theo các quy trình cấp phép khác nhau. Nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp mới để thực hiện dự án đầu tư phải đăng ký dự án để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, mọi doanh nghiệp phải nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi bắt đầu hoạt động do Cơ quan đăng ký kinh doanh nhà nước cấp tỉnh cấp. “Doanh nghiệp” được định nghĩa một cách khái quát là “tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch và được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Hợp đồng theo pháp luật Việt Nam 

Tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng Việt Nam. Nhìn chung, các bên có thể tự do thỏa thuận về các nội dung và điều khoản cụ thể trong hợp đồng của họ. Trên thực tế, hợp đồng không nhất thiết phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp luật pháp quy định.

Hai loại điều khoản chính thường là chủ đề của các cuộc đàm phán quan trọng:

Các điều khoản về hình phạt hoặc bồi thường thiệt hại

Các khoản phạt có hiệu lực theo Điều 300 Luật Thương mại và Điều 146 Luật Xây dựng 2014. Chúng được kích hoạt nếu:

 • vi phạm hợp đồng và;
 • phạt vi phạm được nêu trong hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận mức phạt vi phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cụ thể, mức phạt có thể bị giới hạn là 8% giá trị hợp đồng theo Luật Thương mại, hoặc 12% giá trị hợp đồng theo Luật Xây dựng 2014.

Các điều khoản bồi thường thiệt hại thanh lý tương tự nhau ở chỗ chúng cho phép các bên thỏa thuận trước về một khoản tiền cố định phải trả nếu hợp đồng bị vi phạm. Tuy nhiên, chúng được coi là ước tính hợp lý và tương xứng về những thiệt hại phải trả trong trường hợp vi phạm. Nếu các thiệt hại được thanh lý không tương xứng, chúng có thể không thể thi hành được.

Mặc dù các thiệt hại được thanh lý thường được bao gồm trong các hợp đồng xây dựng như một biện pháp khắc phục sự chậm trễ, nhưng chúng không được quy định rõ ràng theo pháp luật Việt Nam. Căn cứ vào Điều 304 Luật Thương mại, bên yêu cầu bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh tổn thất và số tiền của mình. Do đó, hiệu lực của các điều khoản bồi thường thiệt hại được thanh lý theo luật pháp Việt Nam còn nhiều điểm cần sửa đổi.

Các điều khoản miễn trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm nhằm miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của một bên tham gia hợp đồng. Ngược lại, điều khoản giới hạn trách nhiệm có mục đích giới hạn trách nhiệm hợp đồng. Các điều khoản này nói chung sẽ có hiệu lực thi hành theo luật pháp Việt Nam, trừ một số trường hợp cụ thể. Các bên nên thực hiện các bước nhất định để đảm bảo rằng các điều khoản này có thể thực thi được.

Luật Thương mại thừa nhận việc miễn trừ các điều khoản trách nhiệm do các bên thoả thuận mà không đưa ra các điều kiện cụ thể về hiệu lực của các điều khoản đó. Do đó, các bên trong hợp đồng phải đảm bảo rằng họ chắc chắn đồng ý về các thể thức hợp đồng có liên quan.

Làm thế nào để một nhà thầu đảm bảo dòng tiền ở Việt Nam?

Các quy định của Chính phủ Việt Nam về xây dựng quy định các cơ chế về hợp đồng khác nhau có tác dụng giúp nhà thầu đảm bảo dòng tiền.

Theo cả Nghị định 37/2015 và Thông tư 30/2016, các bên có thể thỏa thuận tạm ứng một khoản tiền mà bên giao thầu ứng trước cho bên nhận thầu để chuẩn bị cần thiết trước khi thực hiện các công việc theo hợp đồng. Chi tiết về các khoản tạm ứng, bao gồm mức độ, ngày tháng và các điều khoản thu hồi, do các bên xác định. Số tiền thanh toán theo ứng trước được trừ vào giá hợp đồng tại ngày thanh toán. Mặc dù thỏa thuận như vậy là không bắt buộc, nhưng cả Nghị định 37/2015 và Thông tư 30/2016 đều bao gồm các hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ các bên.

Tranh chấp hợp đồng xây dựng có thể được giải quyết như thế nào?

Có một số cơ chế giải quyết tranh chấp dành cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm tố tụng, trọng tài và hòa giải.

Tố tụng: Các nhà đầu tư nước ngoài có thể miễn cưỡng tham gia quy trình tố tụng, do họ có khả năng phải tham gia vào một quy trình tư pháp không quen thuộc. Họ cũng có thể có những lo ngại về tính độc lập, không thiên vị và hiệu quả của hệ thống tòa án.

Trọng tài: Năm 2003, trọng tài chính thức được Việt Nam công nhận là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Trong những năm gần đây, trọng tài đã trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Đến nay, có 23 tổ chức trọng tài tại Việt Nam đã đăng ký với Bộ Tư pháp, trong đó Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc tế uy tín nhất.

Hội đồng trọng tài viên của VIAC bao gồm một số trọng tài viên nước ngoài nổi tiếng và đã phát hành phiên bản Quy tắc trọng tài vào năm 2017. Luật Trọng tài Thương mại, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, đã giải quyết những thiếu sót trước đó, làm cho việc lựa chọn trọng tài trở nên đáng cân nhắc hơn như một diễn đàn giải quyết tranh chấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, Luật Trọng tài thương mại đã thông qua những thay đổi khác nhau, bao gồm: lựa chọn chỉ định trọng tài nước ngoài và khả năng áp dụng các biện pháp tạm thời để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên.

Trọng tài quốc tế: Trong hầu hết các trường hợp, các nhà đầu tư nước ngoài có thể chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quốc tế. Trọng tài quốc tế được phép xét xử theo Luật Đầu tư đối với các tranh chấp liên quan đến ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty có vốn nước ngoài. Hầu hết các hợp đồng đầu tư nước ngoài đều có tranh chấp điều khoản giải quyết chỉ định một vị trí trọng tài ưu tiên ở một quốc gia là thành viên của Công ước New York về Công nhận và Thực thi các Phán quyết Trọng tài. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước này. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc duy trì tính công bằng của trọng tài và thực thi các phán quyết của nước ngoài.

Ban Hòa giải và Tranh chấp: VIAC đã thành lập Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) vào năm 2017 để điều chỉnh hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam. Nhiều điều khoản giải quyết tranh chấp nhiều tầng yêu cầu các bên tiến hành hòa giải trước khi một vấn đề có thể được đưa ra trọng tài. Bộ luật Dân sự cũng có một điều khoản ghi nhận các thỏa thuận hòa giải.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, tư luật về bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat