mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7 năm 2022 tại Việt Nam, mức trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7 năm 2022 tại Việt Nam, trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7 năm 2022 tại Việt Nam, mức trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7 năm 2022 , Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp,

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7 năm 2022 tại Việt Nam

Kể từ tháng 7 năm 2022, trợ cấp thất nghiệp mà người lao động được hưởng khi nghỉ việc có thời hạn sẽ tăng lên do mức trợ cấp này đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân phụ thuộc nhiều vào mức lương tối thiểu vùng. Vậy, mức trợ cấp thất nghiệp mới từ tháng 7/2022 là gì?

Theo Nghị định số 38 của Chính phủ, tiền lương tối thiểu ở Việt Nam sẽ được tăng từ ngày 1/7/2022.

Do đó, tiền trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được tăng lên kể từ ngày 1/7.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức tăng chỉ dành cho người lao động có mức đóng BHXH cao.

Điều này là do mức lương tối thiểu vùng chỉ ảnh hưởng đến mức trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động có thể nhận được.

Mức trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

 • Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = 60% x mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
 • Tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa = 5 x Mức lương tối thiểu vùng

Do mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1/7, do đó, mức trợ cấp thất nghiệp sẽ được tăng lên tối đa 4,68 x 5 = 23,4 triệu đồng/tháng (đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định).

Con số trên không áp dụng đối với người lao động làm việc cho Nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức).

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Do mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa là 7,45 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp

Như đã nêu ở trên, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động là 23,4 triệu đồng một tháng.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đủ 12 tháng đóng BHXH thì người lao động được nhận 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12. Do đó, mức tối đa mà người lao động được hưởng là:

 • Vùng I là 280,8 triệu đồng – 23,4 triệu đồng/tháng;
 • Vùng II là 249,6 triệu đồng – 20,8 triệu đồng/tháng;
 • Khu vực III là 218,4 triệu đồng – 18,2 triệu đồng/tháng;
 • Vùng IV là 195 triệu đồng – 16,25 triệu đồng/tháng.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn luật về lao động và việc làm.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat