Luật sư Phạm Duy Khương trao đổi góc nhìn pháp lý liên quan đến việc livestream, truyền phát âm thanh, hình ảnh trên mạng xã hội.

Luật sư Phạm Duy Khương trao đổi với VTV về Livestream

Luật sư Phạm Duy Khương, công ty luật ASL LAW đã có buổi trao đổi với VTV về Livestream, quy định về truyền tải âm thanh, hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội.

Chương trình Pháp Luật và Cuộc Sống với chủ đề Quy định về truyền tải âm thanh, hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội với góc nhìn tư chuyên gia, luật sư
Chương trình Pháp Luật và Cuộc Sống với chủ đề Quy định về truyền tải âm thanh, hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội với góc nhìn tư chuyên gia, luật sư

 

Luật sư Phạm Duy Khương trao đổi góc nhìn pháp lý liên quan đến việc livestream, truyền phát âm thanh, hình ảnh trên mạng xã hội.
Luật sư Phạm Duy Khương trao đổi góc nhìn pháp lý liên quan đến việc livestream, truyền phát âm thanh, hình ảnh trên mạng xã hội.
Việc truyền tài âm thanh, hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội nếu không cẩn trọng sẽ vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó, khi đủ cơ sở về mặt pháp lý thì người truyền tài có thể chịu các chế tài từ hành chính đến hình sự.
Việc truyền tài âm thanh, hình ảnh trực tiếp trên mạng xã hội nếu không cẩn trọng sẽ vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó, khi đủ cơ sở về mặt pháp lý thì người truyền tài có thể chịu các chế tài từ hành chính đến hình sự.

 

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat