Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Việt Nam sửa đổi 8 bộ luật quan trọng liên quan đến nền kinh tế

Để giải quyết các vấn đề hiện nay trong hoạt động đầu tư và sản xuất ở Việt Nam, Quốc hội hiện đang xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật tại kỳ họp bất thường từ ngày 4-11/1/2022.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm cải thiện môi trường đầu tư này có ý nghĩa sống còn để việc phân bổ nguồn lực trong chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội sớm được áp dụng. Đó cũng là trọng tâm của cải cách thể chế được đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ 13, đó là phát triển thị trường yếu tố sản xuất.

Những điểm tích cực như việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện để thúc đẩy sản xuất hàng loạt. Đó là hành động nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và khuyến khích sản xuất theo hướng công nghiệp sạch, tiêu dùng.

Đối với ngành ô tô, cần các chính sách ưu đãi lớn hơn và dài hạn hơn để tăng sức cạnh tranh của ngành trong nước so với quốc tế, đồng thời nâng cao nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Việc chấp thuận cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng lưới điện truyền tải nhằm tháo gỡ nút thắt giữa lưới điện hiện tại và công suất nguồn điện.

Tuy nhiên, một số nội dung như xác định ranh giới giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia, quyền và trách nhiệm của khu vực tư nhân, hoặc việc tuân thủ các yêu cầu an toàn đối với lưới điện này cần được làm rõ hơn để giảm bớt bất kỳ rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra, chính sách giá điện là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư cần được coi là bản chất của Luật Đầu tư chứ không chỉ đơn thuần là một vài thay đổi trong một số nguyên tắc hay thủ tục đầu tư. Không nên có “Danh sách các doanh nghiệp có điều kiện và đầu tư” chỉ dành cho các doanh nghiệp có điều kiện vì bản thân từ “đầu tư” đã bao gồm một phạm vi vấn đề rất lớn và yêu cầu nhiều đơn vị nhà nước có liên quan hơn.

Thủ tục đó có thể làm tăng thời gian không cần thiết kể từ giai đoạn đầu tiên của việc đánh giá tiêu chí đầu tư, mà lẽ ra chỉ là việc xem xét các điều kiện khi một doanh nghiệp đi vào hoạt động. Do đó, điều này ảnh hưởng có hại đến cơ hội gia nhập thị trường của doanh nghiệp và làm tăng chi phí chung của nó. Điều đáng nói là các điều kiện kinh doanh đã được quy định, trong khi các điều kiện đầu tư vẫn chưa được xác định.

8 luật được sửa đổi gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, tư luật về bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat