Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón , gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu, sản phẩm phân bón DAP MAP nhập khẩu,

Việt Nam không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Biện pháp tự vệ được áp dụng đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu được ban hành dựa trên Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020. Mức thuế áp dụng biện pháp tự vệ theo quyết định trên có thời gian hiệu lực từ ngày 07/3/2020 đến ngày 06/9/2022. Từ ngày 07/9/2022 trở đi, mức thuế tự vệ sẽ là 0 đồng/tấn đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu nếu không được gia hạn. Qua đó, căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương và yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xem xét việc gia hạn biện pháp hoặc không gia hạn biện pháp theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 2 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 trong 2 năm.

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Ngày 3 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam đã đưa ra Thông báo số 24/TB-PVTM, đăng tải công khai trên website của Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) và Bộ Công Thương, về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu (theo điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP).

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Ngày 31/12/2021, Cục PVTM ban hành Công văn số 1046/PVTM-P2 về việc xác nhận Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ trong vụ việc ER02.SG06. 

Sản phẩm phân bón DAP, MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại đã tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan tới quá trình điều tra trong vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP, MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Phiên tham vấn công khai được tổ chức với sự góp mặt, tham dự của nhiều bên liên quan đến vụ việc. Biên bản tham vấn sau đó đã được công bố công khai.

Trên cơ sở kết quả rà soát, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 69 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 1845/QĐ-BCT về việc không gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Quyết định này được ban hành dựa trên đánh giá của cơ quan điều tra rằng không tồn tại hiện tượng chênh lệch giá, kìm giá, ép giá giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước, lượng nhập khẩu là hợp lý và bổ sung nguồn cung đang thiếu của ngành sản xuất trong nước. Ngoài ra, do tình hình biến động chung của thế giới, việc hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến vào Việt Nam sẽ ít có khả năng tái diễn trong thời gian tới.

Thông tin về Quyết định, Thông báo không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu có thể được tải về tại đây.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat