Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT quy định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT quy định, Thay đổi của Thông tư đối với các sản phẩm và dịch vụ CNTT, sản phẩm và dịch vụ CNTT

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. Thông tư số 40 vừa được ban hành nhằm…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat