Cục Phòng vệ thương mại ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam, thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam, miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam, chống bán phá giá và chống trợ cấp tháng 3 năm 2022 tại Việt Nam,

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại mới đây đã ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat