Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa PVC

Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa PVC, Ấn Độ điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa PVC, khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa PVC, sản phẩm nhựa PVC,

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ ban hành thông báo chính thức về việc khởi xướng điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm nhựa PVC, cụ thể là Nhựa PVC theo công nghệ huyền phù với RVCM trên 2 PPM (PVC Suspension Resins with…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat