Xử phạt hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 128). Nghị định 128 có hiệu lực…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat