Như thế nào được coi là trường hợp bất khả kháng?

Dịch Corona Covid 19_ Sự kiện bất khả kháng

Theo quy định của Việt Nam thì những trường hợp nào được coi là bất khả kháng? Liệu các khái niệm về bất khả kháng có tuân theo và được hỗ trợ bởi nguyên tắc tự do hợp đồng không? Về quy định liên quan tới sự kiện bất khả kháng: Theo khoản 1 điều…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat