Đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam

Đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam

Việt Nam đang đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) để có thể bảo hộ nhãn hiệu âm thanh cũng như cho phép các các nhân, tổ chức đăng ký nhãn hiệu âm thanh, điều này đồng nghĩa với việc coi âm thanh như một nhãn hiệu. Nhãn hiệu âm thanh là…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat