Nghĩa vụ thanh toán đối với sự kiện bất khả kháng

Nghĩa vụ thanh toán đối với sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn

Trong bối cảnh của đại dịch, bên bị ảnh hưởng sử dụng sự kiện bất khả kháng để trì hoãn nghĩa vụ trả tiền là hành vi thường xuyên xảy ra. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ trường hợp này. Theo khoản 2 điều 351 BLDS ta thấy rằng trường hợp bên có nghĩa…

Nghĩa vụ thanh toán đối với sự kiện bất khả kháng

Nghĩa vụ thanh toán đối với sự kiện bất khả kháng, sự kiện bất khả kháng, tạm dừng nghĩa vụ thanh toán do sự kiện Bất khả kháng, việc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ khác ngoài nghĩa vụ thanh toán, Dịch COVID nghĩa vụ thanh toán

Câu hỏi thường gặp thời dịch COVID: Có thể tạm dừng nghĩa vụ thanh toán do sự kiện Bất khả kháng, hay liệu sự kiện Bất khả kháng chỉ có thể biện hộ cho việc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ khác ngoài nghĩa vụ thanh toán? Bài viết dưới đây sẽ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat