Download Sổ Tay Pháp Lý thời Covid: Lao động, hợp đồng và việc làm

Sổ tay pháp lý thời COVID: Lao động, việc làm và hợp đồng, sổ tay pháp lý thời covid hướng dẫn pháp lý mùa dịch, sổ tay pháp lý thời covid, tình huống pháp lý thời COVID

Thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Những tác động đó thể hiện qua sự khó khăn, những tổn thất nặng nề của doanh nghiệp khiến cho các chủ doanh nghiệp buộc phải thu…

Biện pháp mềm khắc phục hậu quả Covid-19 (Kì 2)

Biện pháp mềm khắc phục hẩu quả Covid-19, COVID và biện pháp khắc phục hậu quả, khắc phục hậu quả, COVID

Tại kỳ trước, chúng ta đã cùng xét hai biện pháp mềm khắc phục hậu quả COVID- 19 trước khi đi tới cắt giảm nhân sự đó là bố trí người lao động (NLĐ) nghỉ phép và ngừng việc. Kỳ này hãy tiếp tục xét hai biện pháp mềm khác. Giải pháp 3: Tạm hoãn…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat