Bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến năng lượng tái tạo

Bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến năng lượng tái tạo

Các quy định pháp luật về năng lượng tái tạo có thể trở thành hành lang pháp lý vững chắc để thu hút thêm nguồn lực hỗ trợ ngành năng lượng tại Việt Nam phát triển. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu và xây dựng các quy định mới liên quan…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat