Việt Nam ra kết luận vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía đường: ASL LAW giúp bảo vệ thành công hai khách hàng.

Ngày 01 tháng 08 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar (AC02.AD13-AS01). Trong sáu doanh nghiệp không bị…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat