sửa đổi bổ sung quy định pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, Sửa đổi Luật Dầu khí nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, Luật Dầu khí (sửa đổi), đầu tư nước ngoài, Dầu khí Việt Nam, Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đầu tư

Sửa đổi bổ sung quy định pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế và chính trị Thế Giới tác động nhiều đến các hoạt động dầu khí, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) đã giảm bớt, bổ sung và kế thừa một số nội dung cơ bản. Luật sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam.

Sửa đổi luật để cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

Xuất phát từ thực trạng quản lý và thi hành pháp luật trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, năm 2000, năm 2008 là hết sức cần thiết. Mục đích là tăng cường hiệu quả, cũng như hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật dầu khí. Để đảm bảo hiệu lực, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong lĩnh vực dầu khí, cần quy định rõ về hoạt động dầu khí, tăng cường phân công, phân cấp quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư để tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí, quy định về tiếp cận, sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành dầu khí...
Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư để tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí, quy định về tiếp cận, sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành dầu khí…

Cần tránh cách hiểu là Luật cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam, yêu cầu rà soát, đổi mới cách tiếp cận, và cơ cấu lại dự án Luật để bao quát toàn diện ngành dầu khí. Phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế nhưng gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển là nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng Luật và cần được thống nhất.

Đồng thời, chính sách của Nhà nước về dầu khí cũng cần phải được rà soát lại. Các hoạt động tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí, hoạt động dầu khí, quy định về tiếp cận, sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có của ngành dầu khí… đều sẽ được đảm bảo cụ thể, khả thi trong quy định về chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, hợp đồng dầu khí bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, và khả thi. Hợp đồng quy định rõ cơ chế quản lý, sử dụng tài sản và tiếp nhận toàn bộ quyền lợi tham gia từ nhà thầu nước ngoài rút khỏi hợp đồng dầu khí vì lý do đặc biệt.

Các quy định về đối tượng ưu đãi, chính sách ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, điều kiện áp dụng ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí, tiền thuê mặt nước, mặt biển để khai thác, thăm dò, chế biến dầu khí là một phần không thể thiếu trong quá trình rà soát và xem xét sửa đổi. Luật phải bảo đảm hợp lý, cụ thể, rõ ràng, khả thi, thống nhất với pháp luật về thuế và các luật khác.

Đồng thời, tại các vùng sâu, vùng xa bờ, các vùng tiềm năng… yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển dầu khí trong nước, tạo điều kiện để khai thác các dạng năng lượng mới trên lĩnh vực dầu khí.

Cần có quy định riêng về đấu thầu bảo đảm quốc phòng – an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia

Với những đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư và đặc thù liên quan đến tài nguyên, quốc phòng – an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đồng ý và nhấn mạnh rằng phải có quy định riêng tại Luật Dầu khí về đấu thầu lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí (nhà đầu tư dầu khí) .

Trong cuộc thảo luận về dự án sửa đổi Luật Dầu khí, những nội dung đặc thù trong lĩnh vực dầu khí bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thi hành, khắc phục triệt để những vướng mắc hiện nay được các đại biểu nhấn mạnh cần quy định đầy đủ, cụ thể, và chi tiết.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về tư vấn đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài Đăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyền Phí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***    
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup   Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam   Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam   Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam   Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam   Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ   Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam   Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền   Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội   Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh   Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ   Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84945073866
  WhatsApp chat