hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác năm 2022 tại Việt Nam, khai đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác năm 2022 tại Việt Nam, hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu năm 2022 tại Việt Nam,

Hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác năm 2022 tại Việt Nam

Về thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định rõ ràng. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ yêu cầu, và đặc biệt tờ khai đăng ký theo mẫu do Cục SHTT quy định phải cung cấp. “Tờ khai đăng ký nhãn hiệu” ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm có 4 trang và chia thành 9 mục nhỏ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách khai đơn đăng ký nhãn hiệu chính xác năm 2022 tại Việt Nam chi tiết như sau:

Phần 1: Về nhãn hiệu

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Trong phần 1, chủ đơn sẽ phải khai 3 nội dung về mẫu nhãn hiệu, loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký và mô tả nhãn hiệu.

 • Mẫu nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu sẽ được dán lên vị trí quy định sẵn với kích thước tối đa là 80x80mm và phải trình bày theo đúng màu sắc cần bảo hộ. Nếu không nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.
 • Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký, đánh dấu X vào ô
 • “Nhãn hiệu liên kết” nếu nhãn hiệu cần đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác mà chính mình đã đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự hoặc có liên quan đến nhau.
 • “Nhãn hiệu tập thể” nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu của tổ chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể đó quy định.
 • “Nhãn hiệu chứng nhận” nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận.
 • Mô tả nhãn hiệu:
 • Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;
 • Nếu từ ngữ không là tiếng Việt cần phải phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa;
 • Mô tả hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ;
 • Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Phần 2: Về Chủ đơn

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Điền thông tin chủ đơn là tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ theo yêu cầu. Các thông tin cần điền gồm:

+ Tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức hay cá nhân nộp đơn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Điền đầy đủ: Điện thoại, fax, Email

Nếu có chủ đơn khác thì đánh dấu “x” vào ô vuông “Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung”. Sau đó sẽ khai bổ sung thêm chủ sở hữu tại trang bổ sung của tờ khai.

Phần 3: Đại diện của chủ đơn

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng và ghi tên, địa chỉ cá nhân lập tờ khai. Nếu chủ đơn chính là cá nhân lập tờ khai thì không cần điền ô này.

– Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: Người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên.

– Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có giấy ủy quyền của chủ đơn.

– Là người khác được ủy quyền của chủ đơn: Cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Phần 4: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Đánh dấu “x” vào ô phù hợp, và điền thông tin theo yêu cầu. Để trống nếu không có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Phần 5: Phí, lệ phí

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Đánh dấu “x” vào ô vuông ứng với các khoản phí đăng ký nhãn hiệu đã nộp, đồng thời điền số đối tượng tính phí và số tiền nộp tương ứng vào 2 cột bên cạnh. Trong mẫu đơn đăng ký, hầu hết các khoản chi phí đăng ký nhãn hiệu đều đã được liệt kê.

Phần 6: Các tài liệu có trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Đánh dấu “x” vào ô vuông tương ứng với những tài liệu có trong hồ sơ nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ và điền các thông tin vào chỗ trống theo yêu cầu.

* Lưu ý: Chỉ điền những loại giấy tờ có trong hồ sơ (chuyên viện của Cục sẽ kiểm tra kĩ phần này).

Phần 7: Danh mục và phân nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Cần phân nhóm hàng hoá, dịch vụ theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Ni-xơ. Liệt kê và ghi tuần tự từng nhóm các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Phần 8: Mô tả tóm tắt đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Mô tả 3 tiêu chí về nguồn gốc địa lý, chất lượng và các đặc tính khác của sản phẩm/ hàng hóa/ dịch vụ mà được chứng nhận.

Phần 9: Cam kết của chủ đơn trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Hình ảnh được trích từ Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH
Hình ảnh được trích từ Phụ lục A – Mẫu số: 04-NH

Nếu chủ đơn/đại diện chủ đơn là cá nhân, hãy ký và ghi rõ họ tên khi làm tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn là tổ chức thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.

*Lưu ý: Cuối mỗi trang, cá nhân lập tờ khai (chủ đơn /đại diện của chủ đơn) sẽ phải ký tên xác nhận.

Bài viết trên đã chỉ rõ hướng dẫn khai đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2022. Nếu người đọc cần biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ công ty luật ASL LAW để biết thêm chi tiết.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn về luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài Đăng ký thương hiệu
  Đăng ký thương hiệu độc quyền Phí đăng ký nhãn hiệu
  Dịch vụ đăng ký thương hiệu Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***    
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup   Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam   Đăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam   Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt Nam   Tư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam   Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệ   Pháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam   Tư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyền   Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Công ty luật tại Hà Nội   Công ty luật tại Hồ Chí Minh
  Văn phòng luật tại Hồ chí minh   Tư vấn pháp lý thường xuyên
  Công ty luật sở hữu trí tuệ   Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat