Những vấn đề pháp lý cần lưu ý về đầu tư ra nước ngoài

Những vấn đề pháp lý cần lưu ý về đầu tư ra nước ngoài

Với nền kinh tế hội nhập như hiện nay, không chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư Việt Nam cũng muốn tìm kiếm cơ hội khai thác, phát triển và mở rộng doanh nghiệp tại thị trường nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam với tiềm lực không nhỏ đã thực hiện quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài với mục đích tìm kiếm nguồn lợi nhuận, môi trường kinh doanh mới cũng như xây dựng chiến lược mới, tiếp cận với văn hóa kinh doanh thế giới. Với hoạt động mới mẻ và giàu tiềm năng như đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý những điều gì?

Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư có thể đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau:

 • Thành lập tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật nước sở tại;
 • Đầu tư dựa trên hợp đồng ở nước ngoài;
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh doanh đó;
 • Kinh doanh chứng khoán, các công cụ tài chính khác hoặc đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Tùy thuộc vào hình thức đầu tư đã chọn, nhà đầu tư phải nộp tài liệu tương ứng để chứng minh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của mình.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (“OIRC”)

Để được cấp OIRC, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Việc đầu tư ra nước ngoài thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Nhà đầu tư cam kết tự chuẩn bị ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết chuẩn bị ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Có xác nhận của cơ quan thuế về việc nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Giấy xác nhận phải được cơ quan thuế cấp trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Một trong những điều kiện để nhà đầu tư được cấp OIRC là phải có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài tại tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư nêu trên.

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư có thể chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã được cấp OIRC (ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường);
 • Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật nước sở tại không quy định việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư thì nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền đầu tư tại nước sở tại;
 • Có tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài.

Chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết toán thuế hằng năm, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam. Trường hợp sử dụng lợi nhuận để tăng vốn đầu tư, mở rộng kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư mới ra nước ngoài thì nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu được từ đầu tư ra nước ngoài để tái đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư không thể chuyển lợi nhuận và doanh thu về Việt Nam trong thời hạn quy định thì phải thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn gia hạn chuyển lợi nhuận về Việt Nam không quá 12 tháng, kể từ ngày hết thời hạn quy định nêu trên.

Trường hợp hết thời hạn nhưng nhà đầu tư chưa chuyển lợi nhuận về Việt Nam mà không thông báo trước hoặc hết thời hạn mà nhà đầu tư chưa chuyển lợi nhuận về Việt Nam, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ sở hữu tầm quan trọng đang ngày càng tăng trên toàn thế giới. Một số thương hiệu Việt Nam đã bị đăng ký bởi các doanh nghiệp nước ngoài trước, khiến cho việc các doanh nghiệp Việt muốn sở hữu lại thương hiệu đó trở nên rất tốn kém. Vì vậy, việc đăng ký và có kế hoạch bảo hộ sở hữu trí tuệ sớm cần được ưu tiên hàng đầu khi đầu tư hay khởi nghiệp ở nước ngoài.

Sử dụng lao động nước ngoài

Mỗi quốc gia đều có chính sách bảo vệ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Một số quốc gia đã áp dụng chính sách lao động tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), do đó điều kiện tại các quốc gia đó có thể khắt khe hơn Việt Nam. Khi sử dụng lao động nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tuân thủ Luật Lao động tại quốc gia đó, đặc biệt là vấn đề đóng bảo hiểm hay đóng thuế cho người lao động.

Quy định báo cáo về hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ được nhà nước giám sát thông qua báo cáo của các nhà đầu tư. Hiện nay, chế độ báo cáo của chủ đầu tư được thực hiện như sau:

 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước sở tại, nhà đầu tư phải nộp thông báo về việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài kèm theo tài liệu chứng minh quyền đầu tư tại nước sở tại;
 • Nhà đầu tư gửi báo cáo hàng quý và hàng năm về tình hình hoạt động của dự án đầu tư của mình;
 • Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có quyết toán thuế hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước sở tại, nhà đầu tư phải nộp báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong năm tài chính theo quy định của pháp luật nước sở tại cúng như bảng kê khai và quyết toán thuế.

Cuối cùng, khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại nơi thực hiện hoạt động đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề này để tránh rủi ro pháp lý trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, tư luật về bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

         

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat