Những điểm mới của Thông tư 02/2023 về đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới của Thông tư 02/2023 về đăng ký doanh nghiệp

Từ tháng 7/2023, việc thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bắt đầu có hiệu lực đã gây ra nhiều thay đổi mới trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh.

Mẫu ghi ngành, nghề của hộ kinh doanh

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung hướng dẫn ngành, nghề hộ kinh doanh được ghi và đối chiếu với quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định 01 /2021/NĐ-CP:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành công nghiệp cấp 4 trong Bảng phân loại ngành công nghiệp Việt Nam (theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg) để ghi ngành, nghề kinh doanh chính.
 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ghi theo ngành, nghề mà văn bản quy phạm pháp luật đó quy định.
 • Ngành, nghề kinh doanh chưa có trong Hệ thống tiêu chuẩn phân loại ngành công nghiệp Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ghi theo ngành, nghề mà văn bản quy phạm pháp luật đó quy định.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh không có trong Hệ thống tiêu chuẩn phân loại ngành công nghiệp Việt Nam và không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác,

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với điều kiện ngành, nghề đó không bị cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hướng dẫn, đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh vào Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Biểu mẫu mới về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử từ ngày 01/07/2023

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ban hành nhiều biểu mẫu trong đăng ký doanh nghiệp thay thế các biểu mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, các biểu mẫu quy định từ Phụ lục III-1 đến III-7 và VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư này thay thế biểu mẫu quy định từ Phụ lục III-1 đến III-6 và VI-1 đến VI -14 kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo thủ tục dự phòng

Thông tư 02 bổ sung đăng ký hộ kinh doanh theo thủ tục dự phòng Đặc biệt:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo thủ tục dự phòng là việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không qua Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

 • Đang xây dựng, nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh;
 • Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh gặp sự cố kỹ thuật;
 • Các trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố hoặc xây dựng, nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trước thời gian dự kiến cho cơ quan đăng ký cấp hộ khẩu theo thủ tục dự phòng.

Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận hộ khẩu theo thủ tục dự phòng giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế phải thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng giấy.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cập nhật dữ liệu, thông tin về hộ kinh doanh đã đăng ký để hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Khoản 1 Điều 5d Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa điểm không phải là trụ sở đăng ký thì hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về địa điểm kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh và cấp Thông báo mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Phương thức tra cứu mã số hộ kinh doanh từ ngày 01/07/2023

Theo Thông tư 02, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu miễn phí thông tin đăng ký hộ kinh doanh tại www.dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm tên hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, mã số hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở đăng ký, ngành nghề kinh doanh, tên chủ hộ kinh doanh.

Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chuyển đổi, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hộ kinh doanh được lưu trữ trên địa bàn vào Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Phương thức nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Trong đó, người đề nghị đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh gồm 03 phương thức như sau:

 • Có thể nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cấp quận, huyện; hoặc
 • Đã chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
 • Hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat