Nghị định số 1/2021 về đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam, Nghị định số 1/2021

Nghị định số 1/2021 về đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam

Sau khi Chính phủ ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Nghị định số 1/2021 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 (“Nghị định số 1”). Nghị định có hiệu lực vào cùng ngày ban hành.

Thông qua Nghị định số 1 mới ban hành, Bộ thực hiện theo cách tiếp cận gần đây của Chính phủ trong việc cắt giảm hơn nữa các thủ tục cấp phép “không cần thiết”, cũng như hướng dẫn thêm về việc làm rõ vấn đề trong các Nghị định 78/2015 / NĐ-CP và 108/2018 / NĐ-CP (các Nghị định này được thay thế bằng Nghị định số 1/2021). Ngoài ra, Nghị định số 1/2021 cũng bao gồm việc luật hóa các thủ tục đã được một số cơ quan cấp phép áp dụng trên thực tế trong những năm gần đây.

Nghị định số 1 đưa ra các quy định khác so với các Nghị định trước. Bài viết này đề cập đến một số thay đổi trong quy trình cấp phép thành lập công ty tại Việt Nam và sửa đổi thông tin công ty từ Nghị định.

Quy trình thành lập công ty tại Việt Nam

Quy trình thành lập công ty (đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam)

 • Nghị định bỏ thủ tục cấp phép yêu cầu công bố dấu của công ty sau khi thành lập. Các công ty sẽ chịu trách nhiệm quản lý con dấu theo chính sách nội bộ của mình và theo điều lệ công ty. Quy định này cũng được áp dụng khi có sự thay đổi / cập nhật về mẫu tem của công ty hoặc đối với một số loại tem khác.
 • Đơn thành lập công ty không còn yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu vào các giấy tờ sau: Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty, nghị quyết / quyết định / biên bản họp. Đối với các tài liệu khác, doanh nghiệp cần đóng dấu theo quy định khác về đóng dấu trong các văn bản pháp luật khác
 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 1/2021 khẳng định số đăng ký kinh doanh của công ty cũng chính là mã số thuế của công ty và hơn nữa là mã số của công ty đối với các đơn vị tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội
 • Nghị định đưa ra ngôn ngữ cho các ứng dụng cấp phép mà không được quy định rõ ràng trong các Nghị định trước. Đặc biệt, ngôn ngữ ứng dụng là tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ được soạn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng trong quá trình đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam

* Lưu ý trường hợp hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư được trình bày bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ cần được hợp pháp hóa và kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng khi nộp cho cơ quan cấp phép.

 • Khi thành lập công ty tại Việt Nam thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hiện có, nếu công ty muốn đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật thì thủ tục cấp phép sẽ không yêu cầu chữ ký của người đại diện theo pháp luật mới này. Ngoài ra, người có quyền ký đơn thành lập công ty phải là một trong những người sau đây: Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH một thành viên); Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH nhiều thành viên); Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với CTCP). Việc này dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền cho phép đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật được xử lý đồng thời.
 • Nghị định số 1 bổ sung điều kiện cập nhật thông tin đăng ký đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Theo đó, Nghị định yêu cầu mọi thay đổi đối với thông tin đăng ký đối với các đối tượng nêu trên trước hết phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước và việc chấp thuận đó phải được gửi kèm theo hồ sơ thay đổi nộp cho cơ quan cấp phép.
 • Nghị định số 1/2021 có quy định mới là chủ sở hữu công ty hoặc công ty có thể yêu cầu tạm dừng quá trình đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam nếu quy trình này chưa được chấp thuận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty hoặc chủ sở hữu có thể gửi đơn yêu cầu đến Phòng đăng ký doanh nghiệp đã tiếp nhận hồ sơ về quy trình này. Sau đó, bộ phận sẽ phê duyệt yêu cầu trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư yêu cầu
Nghị định số 1/2020

Sửa đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Quy trình thay đổi người quản lý của công ty đã bị xóa. Theo đó, những thay đổi của (Tổng) Giám đốc, bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào (đối với Công ty Cổ phần) hoặc bất kỳ người quản lý nào khác của công ty không giữ chức vụ đại diện theo pháp luật cũng như đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư sẽ không phải thông báo cho cơ quan cấp phép. Chính phủ trao quyền quản lý cho công ty

Đối với bất kỳ sửa đổi nào của công ty chưa đăng ký số điện thoại liên lạc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 1/2021 yêu cầu phải đưa thông tin này vào, nếu không, việc áp dụng bất kỳ sửa đổi nào khác của công ty sẽ bị coi là không hợp lệ. Quy định này được Chính phủ đưa ra từ Thông tư 20/2015 / TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trước đây

Sẽ không có lệ phí luật định nào được áp dụng khi thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi địa điểm hành chính từ Chính phủ

Bảy loại địa vị pháp lý của công ty

 • Ngoài ra, Nghị định số 1 đã đưa ra các định nghĩa về tư cách pháp nhân của công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:
 • Tạm ngừng kinh doanh;
 • Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế quản lý thuế;
 • Đang thực hiện thủ tục giải thể, chia tách, hợp nhất, sáp nhập;
 • Đang tiến hành thủ tục phá sản;
 • Giải thể hoặc phá sản; và
 • Hoạt động

Đăng ký trực tuyến bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Theo quy định trước đây của Nghị định 78/2015 / NĐ-CP và Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản sao cho cơ quan có thẩm quyền. Một điểm thay đổi đáng kể trong Nghị định số 1 là không yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ thực tế mà phải lấy các tài liệu do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh cấp để nộp.

Tóm lại, ngoài những thay đổi chính như đã thảo luận ở trên, Nghị định số 1 thường tuân theo các nội dung tương tự của các Nghị định trước đó liên quan đến quy trình cấp phép. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn mơ hồ như các Nghị định trước đây và vẫn chưa được hướng dẫn chi tiết trong Nghị định mới này, chẳng hạn như định nghĩa “văn bản quy phạm pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài”. Điều này vẫn dẫn đến rủi ro rằng các cơ quan cấp phép có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm các tài liệu chưa được chuẩn bị hoặc được cho là cần thiết cho một quy trình.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, tư luật về bất động sản.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệDịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tếĐăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tếQuy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệuQuy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nàoThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệuDịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoáDịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyềnĐăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyềnThủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nàoĐăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mớiĐăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệuLuật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công tyĐăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chếDịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chếĐăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềmThủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyềnĐăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệĐại diện sở hữu trí tuệ
  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***
  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat