Bộ Xây dựng thay thế bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam, bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam, chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam, dự án bất động sản tại Việt Nam,

Bộ Xây dựng thay thế, bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam

Mới đây, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, nhiều quy định liên quan sẽ được thay thế hoặc bãi bỏ.

Theo Quyết định 94/QĐ-BXD thay thế hai thủ tục hành chính tại Quyết định số 705/2021/QĐ-BXD ngày 11/06/2021 của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản

Trong đó bao gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014).

Sẽ có hai thủ tục hành chính tại Quyết định số 832/2016/QĐ-BXD được bãi bỏ theo Quyết định 94/QĐ-BXD, trong đó bao gồm: Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

Được biết, đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã có tờ trình, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD ban hành 7 Quy trình nội bộ vào tháng 7/2021 nhằm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng thay thế, bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam
Bộ Xây dựng thay thế, bãi bỏ thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam

Trong đó bao gồm: Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Công nhận tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

Để tiếp tục đầu tư kinh doanh, chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho người khác, tuy nhiên cần đảm bảo nguyên tắc theo quy định, sẽ do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng Căn cứ theo Luật Kinh doanh BĐS năm 2014. Việc chuyển nhượng không làm thay đổi mục tiêu, nội dung của dự án; Bảo đảm quyền lợi khách hàng và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản khi thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai; Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng nếu không thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về bất động sản tại Việt Nam:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
  Contact Me on Zalo
  +84366667697
  WhatsApp chat