Luật sư Phạm Duy Khương từ ASL LAW tham dự diễn đàn luật sư toàn cầu

ASL LAW Nhận Lời Mời Tham Dự Diễn Đàn Luật Sư Toàn Cầu (GLF) Tại Trung Quốc

ASL LAW là một trong 05 công ty luật từ Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn Luật sư Toàn cầu (GLF) được tổ chức tại Trung Quốc. Thay mặt  ASL LAW Luật sư Phạm Duy Khương đã đến tham dự GLF. Đây là một cơ hội tốt để trao đổi kiến ​​thức về các vấn đề pháp lý tại Việt Nam đối với các luật sư từ các quốc gia khác. Trong sự kiện GLF, luật sư Phạm Duy Khương cũng đã giới thiệu cơ hội đầu tư tiềm năng tại Việt Nam cho các nhà đầu tư và luật sư. Ngoài ra, nhân cơ hội này, luật sư Phạm Duy Khương đã thảo luận và tăng cường quan hệ hợp tác đối tác với các công ty Luật từ các quốc gia khác nhau bao gồm Trung Quốc, Singapore, Bỉ, Hàn Quốc, Malaysia, Lào và Campuchia.

Lawyer Pham from ASL LAW is one of 05 law firms from Vietnam was invited to attend the event. This is a good chance to exchange the knowledge of legal matters in Vietnam to lawyers from the other countries. During the GLF event, lawyer Pham also introduced the potential investment chance in Vietnam to investors and lawyers. In addition, taking this chance, lawyer Pham discussed and strengthened partnership with Law firms from different countries including China, Singapore, Belgium, South Korea, Malaysia, Laos and Cambodia.
Luật sư Phạm Duy Khương của ASL LAW là một trong 05 luật sư từ Việt Nam được mời tham dự sự kiện này. Đây là một cơ hội tốt để trao đổi kiến ​​thức về các vấn đề pháp lý tại Việt Nam cho các luật sư từ các quốc gia khác. Trong sự kiện GLF, luật sư Phạm Duy Khương cũng đã giới thiệu cơ hội đầu tư tiềm năng tại Việt Nam cho các nhà đầu tư và luật sư. Ngoài ra, nhân cơ hội này, luật sư Phạm Duy Khương đã thảo luận và tăng cường quan hệ đối tác với các công ty Luật từ các quốc gia khác nhau bao gồm Trung Quốc, Singapore, Bỉ, Hàn Quốc, Malaysia, Lào và Campuchia.

 

The GLF discussed about how to do M&A successfully in ASIA
Diễn đàn đã rao đổi về cách thức tiến hành các giao dịch M&A thành công tại Châu Á.

 

The GlF was held for two days in Guangzhou.
 Diễn đàn luật sư toàn cầu được tổ chức trong 02 ngày tại Quảng Châu, Trung Quốc.

 

GLF was carefully prepared by the host country China where different sectors of legal matters were discussed and shared. China also wants to show the new role of lawyers to their country.
Diễn đàn được nước chủ nhà Trung Quốc chuẩn bị chi tiết về nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau trong đó nhiều vấn đề đã được các bên thảo luận. Thông qua sự kiện này Trung Quốc muốn nhấn mạnh đến vai trò của luật sư đối với họ.

 

Attending the GLF also included governors from different countries like Singapore, India, Russia .etc
Đến tham dự sự kiên có  quan chức từ các quốc gia khác như Singapore, Ấn độ, Nga. 

 

Reputable lawyers and experts was invited to the GLF to share their legal experience when doing business in China, ASIA and ASEAN
Những luật sư và chuyên gia uy tín được mời đến Diễn đàn để trao đổi về kinh nghiệm kinh doanh tại Trung Quốc, Châu Á và ASEAN. 
Lawyer Pham from ASL LAW joined the Global Lawyers Forum (GLF) in China. The GLF discussed different topics including M&A in Asia, cross border transaction advice, cooperation between lawyers from different countries.
Luật sư Phạm Duy Khương từ ASL LAW tham dự Diễn đàn luật sư toàn cầu tại Trugn Quốc. Diễn đàn tập trung thảo luântj một số vấn đề liên quan đến M&A, giao dịch qua biên giới, đầu tư.

 

Lawyer Pham from ASL LAW joined the Global Lawyers Forum (GLF) in China
Luật sư Phạm Duy Khương từ ASL LAW tham gia Diễn đàn.
Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat