Sơ đồ đăng ký nhãn hiệu, Quy trình đăng ký nhãn hiệu, các bước đăng ký nhãn hiệu, quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm, thủ tục đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm và dịch vụ

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm và dịch vụ, hàng hoá của doanh nghiệp, cá nhân là quan trọng nhưng không hẳn ai cũng biết đăng ký nhãn hiệu đúng cách để bảo vệ thương hiệu của mình. Bài viết sau đây sẽ cung cấp kiến ​​thức đầy đủ về thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam.

I. NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

Định nghĩa Nhãn hiệu: Nhãn hiệu (nhiều khi vẫn được gọi là thương hiệu) tại Việt Nam có thể là một trong những hình thức sau: logo, từ ngữ, thiết kế bao bì và nhãn hiệu 3D. Theo hiệp định CPTPP đã có hiệu lực tại Việt Nam, nhãn hiệu được bổ sung thêm một đối tượng mới đó là âm thanh.

Corona - Ví dụ về nhãn hiệu nổi tiếng (thực tế Việt Nam có thể thừa nhận hoặc có quy định khác)
Ví dụ về định nghĩa nhãn hiệu tại Việt Nam

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Người đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua một trong các phương pháp sau:

 1. Cách 1: Nộp nhãn hiệu trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

 2. Cách 2: Nộp nhãn hiệu thông qua Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ. Lưu ý Tổ chức này phải được Cục sở hữu trí tuệ cấp phép riêng.

 3. Cách 3: Nộp nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua hệ thống Madrid.

III. QUY TẮC NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU CỦA VIỆT NAM LÀ GÌ?

Việt Nam tuân theo quy tắc nộp đơn đầu tiên. Nghĩa là không hoàn toàn phụ thuộc vào ai là người sử dụng trước, thay vào đó ai nộp đơn đầu tiên sẽ nắm lợi thế ưu tiên. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền này khá phổ biến trên thế giới.

IV.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm, dịch vụ sẽ có gồm các bước sau:

 1. Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu (nhãn hiệu đã có ai đăng ký chiếm quyền trước hay chưa?)

  Bước tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc nhưng là cần thiết để xác định xem:

  • Có nhãn hiệu nào giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của khách hàng đã được đăng ký trước.  
  • Dựa trên kết quả tra cứu đẻ sửa đổi, thay thế mẫu nhãn hiệu để đảm bảo khả năng được chấp thuận về sau.
  • Biết được khả năng đăng ký nhãn hiệu (90%) thay vì đợi 16-18 tháng sau mới biết kết quả chính thức.
  • Biết được nhãn hiệu Khách hàng định sử dụng có xâm phạm một bên nào khác đã đăng ký trước hay không.
   Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:

   Email: [email protected]

   Tel: +84982682122

 2.  Bước 2: Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (tổng thời gian dự kiến: 13-18 tháng)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam bao gồm các giai đoạn sau:

i). Giai đoạn 1: Kiểm tra hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng yêu cầu mặt hình thức như thông tin kê khái, phí, quyền nộp đơn thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ cho đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nếu không, Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo thiếu sót, yêu cầu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tiến hành sửa đổi trong vòng 02 tháng, có thể gia hạn với mức thời gian tương ứng.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

ii). Giai đoạn 2: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo sở hữu trí tuệ của Cục sở hữu trí tuệ

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận hình thức, Cục sở hữu trí tuệ sẽ công bố thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo về sở hữu trí tuệ để bất kỳ ai cũng có thể tiến hành phản đối đơn này nếu thấy cần thiết.

iii). Giai đoạn 3: Xét nghiệm khả năng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đây là giai đoạn hết sức quan trọng trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Trong vòng 9-12 tháng (có thể lâu hơn) kể từ ngày công bố đơn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo về khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu đáp ứng, Nhãn hiệu sẽ được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu trong vòng 1-2 tháng.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối, người nộp đơn nhãn hiệu cần phải trả lời từ chối này trong vòng ba tháng.

V. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

Sau đây là mẫu giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ được cấp cho người nộp đơn sau khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền thành công:

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

VI. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VIỆT NAM CÓ GIÁ TRỊ TRONG BAO LÂU?

+ 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

+ Gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam: chủ sở hữu nhãn hiệu có thể gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Việt Nam không giới hạn thời gian.

VII. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI ĐÂU?

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm thẩm định, cấp đối với đơn đăng ký nhãn hiệu do người nộp đơn nộp trực tiếp hoặc thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:

Email: [email protected]

Tel: +84982682122

VIII. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ XONG CÓ NGĂN CẢN NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

Được. Mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá chính là nhằm bảo vệ quyền sử dụng độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Kể từ thời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì sẽ có quyền cho phép, ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được cấp cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của một bên thứ ba bất kỳ.

Banh My Obama - Nhãn hiệu đã được đăng ký và cấp tại Việt Nam
 Bánh Mì Obama – Nhãn hiệu đã được đăng ký và cấp tại Việt Nam và ai dùng nhãn hiệu này không xin phép cũng có thể bị xử lý xâm phạm nhãn hiệu

VIII. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM HẾT PHÍ BAO NHIÊU?

Cơ bản phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm, dịch vụ không cố định mà hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng dịch vụ, sản phẩm được sử dụng, kinh doanh dưới nhãn hiệu. Số lượng càng nhiều thì chi phí đăng ký nhãn hiệu càng tăng lên.

Khung phí cơ bản được tính như sau:

 • Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm thứ nhất.
 • Phí cấp bằng cho nhóm thứ nhất.
 • Phí đăng ký nhãn hiệu cho mỗi nhóm thứ 2 trở lên.
 • Phí cấp bằng cho mỗi nhóm từ thứ 2 trở lên.

Phí trên mỗi nhóm có 06 sản phẩm, trường hợp có trên 06 sản phẩm thì người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải thanh toán phí bổ sung cho từng sản phẩm tăng thêm.

IX. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HỘ TỰ ĐỘNG TẠI QUỐC TẾ KHÔNG?

Không. Việc đăng ký nhãn hiệu có tính lãnh thổ. Nghĩa là đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia nào sẽ được bảo hộ tại quốc gia đó. Trường hợp doanh nghiệp muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nước khác thì cần phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại quốc gia đó. Cách thức đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế có thể lự chọn một trong các hình thức sau:

+ Hình thức 1: đăng ký trực tiếp nhãn hiệu sang quốc gia mà mình mong muốn.

+ Hình thức 2: đăng ký thông qua hiệp định Paris có hưởng quyền ưu tiên của nhãn hiệu đầu tiên được nộp tại Việt Nam. Hiệp định Paris cho phép một nhãn hiệu đã được nộp tại Việt Nam được giữ nguyên ngày nộp đơn đó khi đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia thành viên khác, với điều kiện là việc nộp đơn đó phải được tiến hành trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm nộp đơn tại Việt Nam.

+ Hình thức 3: Đăng ký bằng thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid thông qua WIPO.

 • Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được tư vấn:

  Email: [email protected]

  Tel: +84982682122

ASL LAW CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN NÀO CHO KHÁCH HÀNG?

Đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW có thể cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu toàn diện tại Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn:

+ Tra cứu nhãn hiệu.

+ Tư vấn trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam.

+ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam: theo dõi quy trình đăng ký nhãn hiệu và báo cáo về mọi diễn tiến của đơn cho người nộp đơn nhãn hiệu.

Công ty luật ASL LAW, đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW, công ty luật, đại diện sở hữu trí tuệ
Công ty luật ASL LAW

+ Tư vấn cách đặt tên nhãn hiệu hợp pháp.

+ Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu khác đang có khả năng xâm phạm quyền của khách hàng.

Để được hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu có thể liên hệ với ASL LAW:

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Đăng ký thương hiệu quốc tế Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quy trình đăng ký nhãn hiệu
  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu
  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền
  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền
  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào
  Đăng ký nhãn hiệu mới Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu
  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu Luật sư sở hữu trí tuệ
  Đăng ký nhãn hiệu công ty Đăng ký nhãn hiệu logo
  Đăng ký sáng chế Dịch Vụ đăng ký sáng chế
  Đăng ký độc quyền sáng chế Đăng ký bản quyền tác giả
  Đăng ký bản quyền phần mềm Thủ tục đăng ký bản quyền
  Đăng ký bản quyền Đăng ký bản quyền bài hát
  Công ty luật sở hữu trí tuệ Đại diện sở hữu trí tuệ

  **** Bài viết liên quan ****– Đăng ký nhãn hiệu– Đăng ký nhãn hiệu quốc tế– Sở hữu trí tuệ– 8 Sai Lầm Dễ Gặp Trong Đặt Tên Thương Hiệu – Nhãn Hiệu – Quy trình Đăng ký nhãn hiệu– Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu– Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và StartupĐăng ký nhãn hiệu quốc tế
  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt NamĐăng ký sáng chế
  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt NamTư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
  Mở công ty tại Việt NamTư vấn tài Chính – Ngân hàng
  Mở văn phòng đại diện tại Việt NamDịch vụ Soạn thảo hợp đồng
  Dịch vụ sở hữu trí tuệPháp lý về lao động và việc làm
  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt NamTư vấn giải quyết tranh chấp
  Đăng ký bản quyềnTư vấn nhượng quyền thương mại
  Contact Me on Zalo
  +84945073866
  WhatsApp chat