thông tin cơ bản về chống bán phá giá tại Việt Nam và thế giới, chống bán phá giá tại Việt Nam và thế giới, thông tin cơ bản về chống bán phá giá tại Việt Nam , thông tin về chống bán phá giá tại Việt Nam , chống bán phá giá tại Việt Nam, chống bán phá giá, bán phá giá, phá giá, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại,

Thông tin cơ bản về chống bán phá giá tại Việt Nam và thế giới

Chống bán phá giá là một lĩnh vực rất đặc thù, có thể có ảnh hưởng lớn, làm đảo lộn hoàn toàn nền kinh tế vĩ mô của thế giới, qua đó ảnh hưởng đến việc làm và mạng sống của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người dân. Tuy nhiên, dẫu rằng có ảnh hưởng quan trọng như vậy, thông tin cụ thể về chống bán phá giá và tầm tác động của nó đến cuộc sống vẫn còn tương đối mơ hồ tại Việt Nam. Ở bài viết dưới đây, công ty luật ASL LAW sẽ cung cấp các thông tin cơ bản cần biết về lĩnh vực chống bán phá giá tại Việt Nam và thế giới.

Các hành vi bán phá giá của một khối doanh nghiệp tại thị trường của một quốc gia sẽ có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của quốc gia đó, qua đó gián tiếp tác động đến công ăn việc làm của người lao động và cuộc sống của họ.

Theo WTO, thiệt hại do bán phá giá gây ra có thể là:

 • Thiệt hại vật chất đối với sản xuất công nghiệp trong nước;
 • Nguy cơ gây ra tổn thất vật chất hoặc gây cản trở đến hoạt động của ngành công nghiệp tương tự trong nước.

Về cơ bản, xác định thiệt hại từ hành vi bán phá giá nói riêng và các hành vi vi phạm pháp luật nói chung vốn là một điều rất khó khăn bởi lẽ thiệt hại trong quá khứ tính đến thời điểm xác định còn có khả năng đo đếm nhưng ảnh hưởng trong tương lai, đến uy tín của doanh nghiệp, quốc gia,… cả vô hình lẫn hữu hình thì rất khó để đo đếm.

Qua đó, để tránh được hoàn toàn công đoạn này cũng như ảnh hưởng khó lường của các hành vi bán phá giá, nhũng đoạn thị trường, WTO và các quốc gia trên thế giới đã cùng nhau ban hành các quy định về chống bán phá giá nhằm bình ổn thị trường thế giới, chi tiết ghi rõ tại Điều VI Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994 và Hiệp định Thực thi Điều VI của GATT 1994- còn gọi là Hiệp định Chống bán phá giá- Antidumping Agreement- ADA, Hiệp định về các biện pháp Trợ cấp và đối kháng (Subsidy and Countervailing measures Agreement- SCMA).

Định nghĩa chung liên quan đến hoạt động chống bán phá giá, chống trợ cấp

Chống bán phá giá về cơ bản chính là các biện pháp được thực hiện nhằm ‘chống lại hành vi bán phá giá’ của các doanh nghiệp tại các quốc gia khác vào thị trường của một nước hay vùng lãnh thổ nào đó.

Hành vi phá giá, trợ cấp được coi là thương mại không lành mạnh do bóp méo cạnh tranh bằng cách bán phá giá và/hoặc bán hàng được trợ cấp tại thị trường nước ngoài, gây thiệt hại đến nền kinh tế nước nhập khẩu.

Trong đó, phá giá là hành vi bán hàng hóa ở trong nước với giá cao hơn giá khi xuất khẩu. Theo WTO, “phá giá” được định nghĩa là khi sản phẩm của một nước được bán tại một nước khác (giá xuất khẩu) với giá thấp hơn trị giá thông thường của sản phẩm tương tự (giá bán tại thị trường trong nước).

Qua đó, giá xuất khẩu < giá bán nội địa ở quy mô nhất định sẽ khiến cho giá thị trường trong nước bị nhiễu loạn, doanh nghiệp cũng như người dân chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công (trung ương hoặc địa phương) mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất:

(i) Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chuyển ngay (ví dụ cấp vốn, cho vay, góp cổ phần) hoặc hứa chuyển (bảo lãnh cho các khoản vay);

(ii) Miễn hoặc cho qua những khoản thu lẽ ra phải đóng (ví dụ ưu đãi thuế, tín dụng);

(iii) Mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá (trừ hạ tầng kỹ thuật chung);

(iv) Thanh toán tiền cho một nhà tài trợ hoặc giao cho một đơn vị tư nhân tiến hành các hoạt động (i), (ii), (iii) nêu trên theo cách thức mà Chính phủ vẫn làm.

Để chống lại các hành vi trợ cấp trên, các quốc gia nhập khẩu hàng hóa cần phải áp dụng các biện pháp chống trợ cấp (còn gọi là biện pháp đối kháng) đối với các loại hàng hoá nhập khẩu từ một nước nhất định khi có những nghi ngờ rằng hàng hoá được trợ cấp và gây thiệt hại/đe doạ gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu.

Về cơ bản, biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp là biện pháp áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu khi sản phẩm nhập khẩu bán phá giá và/hoặc nhận trợ cấp từ Chính phủ nước xuất khẩu và gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của nước nhập khẩu và nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước của nước nhập khẩu.

Hành vi phá giá và trợ cấp không phải bị cấm theo quy định của WTO, và chỉ bị áp thuế nếu gây thiệt hại cho ngành sản xuất của nước nhập khẩu. Quy định này được WTO ban ra/hoặc không ban ra nhằm hạn chế việc các nước lạm dụng việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể được áp dưới dạng: thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc cam kết.

Các hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp

Khi bị áp thuế chống bán phá giá, các doanh nghiệp xuất khẩu của các quốc gia đó có thể thực hiện các hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Về cơ bản, hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp có thể được hiểu là hành vi lẩn tránh nguồn gốc hàng hóa đang bị nước nhập khẩu áp dụng biện pháp chống bán phá giá và/hoặc chống trợ cấp nhằm lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp.

Hành vi lẩn tránh thuế có thể được các doanh nghiệp thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Biện pháp cơ bản nhất là chuyển toàn bộ hay một phần quá trình sản xuất/gia công của sản phẩm đó từ nước đang bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp (nước xuất khẩu) đến các thị trường khác bên cạnh thị trường của nước xuất khẩu (Các quốc gia không bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp).

Nhìn chung, việc phân loại hành vi lẩn tránh có thể được chia thành biện pháp lẩn tránh đơn giản và lẩn tránh phức tạp. 2 cách phân chia này được áp dụng dựa trên mức độ phức tạp, thể hiện qua quy mô vụ việc, trong các phương pháp lẩn tránh được sử dụng.

Lẩn tránh đơn giản liên quan đến các phương pháp đơn giản do nhà xuất khẩu/nhà sản xuất sử dụng để lẩn tránh thuế, ví dụ chuyển tải, thông báo mã hải quan sai và các hình thức gian lận khác. Hành vi này đã bị hầu hết các thành viên WTO coi là lẩn tránh.

Lẩn tránh phức tạp bao gồm sửa đổi nhỏ, lẩn tránh thông qua nước thứ 3, sản phẩm phát triển sau, thay đổi giá các dạng khác nhau của sản phẩm,…

Lẩn tránh đơn giản

Các biện pháp lẩn tránh đơn giản bao gồm:

(i) Chuyển tải: được sử dụng để lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp đơn giản bằng cách chuyển sản phẩm tương tự mà đang bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp hoặc đang bị điều tra sang một nước thứ 3 để áp dụng quy tắc xuất xứ và lấy xuất xứ của nước thứ 3 này.

(ii) Khai sai hải quan và các phương thức gian lận khác: bao gồm một loạt các hành vi lẩn tránh như: khai sai xuất xứ hàng hoá, mô tả sản phẩm sai (sai về hải quan và trị giá hàng hoá) v v. Bên cạnh đó, các phương thức gian lận khác để phải trả ít hơn hoặc không phải trả thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp cũng thuộc diện này.

Lẩn tránh phức tạp

Thông thường, dù phức tạp, tốn công sức và chi phí nhiều hơn, các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu muốn thực hiện hành vi lẩn tránh đều có xu hướng chọn biện pháp này bởi lẽ hành vi này cho kết quả tốt hơn, khiến cho các cơ quan chức năng khó phát hiện hay xác định được hành vi chống lẩn tránh biện pháp pháp giá/chống trợ cấp.

Các biện pháp lẩn tránh phức tạp bao gồm:

(i) Lẩn tránh thượng nguồn (upstream) (sản phẩm đầu vào): nhà xuất khẩu/sản xuất nước ngoài xây dựng nhà máy gia công lắp ráp ở nước nhập khẩu (nước áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp) và vận chuyển các linh kiện của sản phẩm (mà không thuộc đối tượng bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp) sang nước nhập khẩu sau khi có lệnh áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp hoặc sau khi sản phẩm bị điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp. Sản phẩm sau đó được lắp ráp ở nước nhập khẩu và do đó có thể lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp do sản phẩm cuối cùng có thể được coi là đã được sản xuất ở nước nhập khẩu.

(ii) Lẩn tránh sản phẩm (side stream): chủ yếu bao gồm hai loại:

(a) thay đổi nhỏ/không đáng kể (slight/minor alteration/modification) hình dạng, bề ngoài hoặc bao bì của sản phẩm ban đầu. Cụ thể, nếu nhà xuất khẩu/sản xuất nước ngoài thay đổi nhỏ hình dạng, bề ngoài, hoặc bao bì của sản phẩm nhằm mục đích lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp sau khi có lệnh áp thuế với sản phẩm ban đầu, thì sản phẩm mới (bị nghi ngờ lẩn tránh) được gọi là sản phẩm được thay đổi nhỏ và hành vi liên quan đến việc thay đổi này được gọi là thay đổi nhỏ.

(b) liên quan đến sản phẩm thế hệ mới, phiên bản mới (được phát triển sau sản phẩm bị áp thuế ban đầu) (later-developed product), là một sản phẩm có thay đổi nhỏ về thiết kế hoặc có một số tính năng, đặc điểm bổ sung. Một yếu tố quan trọng mà các nhà xuất khẩu/sản xuất xem xét khi thực hiện hành vi này là làm cho sản phẩm mới này có bề ngoài khác (sau khi có lệnh áp thuế) để cho sản phẩm ‘mới’ này không thuộc đối tượng bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp và do đó lẩn tránh được thuế này.

(iii) Lẩn tránh hạ nguồn (downstream) (sản phẩm thuộc công đoạn sau): xảy ra khi nhà xuất khẩu/sản xuất nước ngoài bổ sung một hoặc một số linh kiện quan trọng mà đang bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp vào một sản phẩm không bị áp thuế đó.

(iv) Lẩn tránh qua nước thứ 3: được thực hiện thông qua việc thay đổi nước xuất khẩu thay vì thay đổi sản phẩm. Các doanh nghiệp thực hiện hành vi này vì theo quy định của luật chống bán phá giá/chống trợ cấp, hàng hóa sẽ không thuộc đối tượng bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp hiện hành nếu là sản phẩm từ một nước thứ 3 không thuộc các nước đang bị áp thuế.

(v) Lẩn tránh qua hệ thống các công ty đa quốc gia (Country hopping): Hành vi này được coi là một dạng phát triển từ lẩn tránh thông qua nước thứ 3, thường xảy ra trong trường hợp khi bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp, nhà xuất khẩu/sản xuất sau đó chuyển hoạt động lắp ráp thông qua hệ thống các công ty đa quốc gia của mình. Do đó, các cơ sở lắp ráp này được chuyển từ nước bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp tới một nước thứ 3. Tại nước thứ 3 này, nhà xuất khẩu/sản xuất chế tạo sản phẩm tương tự với những linh kiện chủ yếu được tự sản xuất tại nước thứ 3 đó hoặc tại các nước khác không phải là nước bị áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp ban đầu.

(vi) Lẩn tránh của công ty vi phạm nhiều lần (Repeat corporate offender) (thường với sản phẩm có vòng đời ngắn): Hành vi này liên quan đến một số công ty sản xuất nhiều sản phẩm tận dụng việc sản xuất nhiều danh mục sản phẩm theo series để lẩn tránh thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp (thường xảy ra đối với các sản phẩm công nghệ cao). Yếu tố chính góp phần để các doanh nghiệp thực hiện hành vi này là do một cuộc điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp thường kéo dài hơn 1 năm trong khi vòng đời của các sản phẩm công nghệ cao thường tương đối ngắn. Thực tế này giúp các công ty có thể sản xuất một loạt các sản phẩm theo series và lẩn tránh thuế bằng cách thay thế sản phẩm thế hệ mới với sản phẩm thế hệ cũ trong giai đoạn điều tra (ví dụ các sản phẩm điện thoại thông minh, máy vi tính, tivi… được thay đổi công nghệ liên tục). Do đó, lệnh áp thuế sẽ trở nên vô hiệu vì không thể theo kịp việc nhà xuất khẩu cập nhật, thay đổi danh mục sản phẩm của mình trước khi cuộc điều tra kết thúc.

(vii) Lẩn tránh qua thay đổi giá các dạng khác nhau của sản phẩm (Fictitious markets): Để đối phó với lệnh áp thuế chống bán phá giá (không áp với chống trợ cấp), nhà xuất khẩu/sản xuất có thể tạo ra một ‘thị trường giả tạo’ (fictious market) bằng cách hạ thấp giá bán trong nước để làm giảm hoặc xóa bỏ biên độ phá giá. Việc giảm giá này là tạm thời và mục đích chính là để lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về Chống Bán Phá giá Và Phòng Vệ Thương Mại.

  LIÊN HỆ

  Thông tin liên hệ

  Đặt câu hỏi


  Lưu ý: Quý khách vui lòng điền đẩy đủ thông tin vào ô có (*)

  BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Đăng ký thương hiệu quốc tế

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu như thế nào

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

  Cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

  Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá độc quyền

  Đăng ký nhãn hiệu công ty như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền như thế nào

  Đăng ký nhãn hiệu mới

  Đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Luật sư sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu công ty

  Đăng ký nhãn hiệu logo

  Đăng ký sáng chế

  Dịch Vụ đăng ký sáng chế

  Đăng ký độc quyền sáng chế

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Thủ tục đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền

  Đăng ký bản quyền bài hát

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

  Đại diện sở hữu trí tuệ

  Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

  Đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu độc quyền

  Phí đăng ký nhãn hiệu

  Dịch vụ đăng ký thương hiệu

  Đăng ký thương hiệu như thế nào

   

  ***Dịch Vụ pháp lý khác của Công ty luật ASL LAW***

   

   

  Dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho doanh nghiệp và Startup

   

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Tư vấn đầu tư ra nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam

   

  Đăng ký sáng chế

  Tư vấn đầu tư tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam

   

  Tư vấn Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  Mở công ty tại Việt Nam

   

  Tư vấn tài Chính – Ngân hàng

  Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

   

  Dịch vụ Soạn thảo hợp đồng

  Dịch vụ sở hữu trí tuệ

   

  Pháp lý về lao động và việc làm

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

   

  Tư vấn giải quyết tranh chấp

  Đăng ký bản quyền

   

  Tư vấn nhượng quyền thương mại

  Công ty luật tại Hà Nội

   

  Công ty luật tại Hồ Chí Minh

  Văn phòng luật tại Hồ chí minh

   

  Tư vấn pháp lý thường xuyên

  Công ty luật sở hữu trí tuệ

   

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Contact Me on Zalo
  +84982682122
  WhatsApp chat