Giải pháp cơ sở để chuẩn bị cho sự thay đổi về thuế tối thiểu toàn cầu 2024

giải pháp cơ sở để Việt Nam chuẩn bị cho sự thay đổi về thuế tối thiểu toàn cầu 2024, thuế tối thiểu toàn cầu 2024, Việt Nam ứng phó thuế tối thiểu toàn cầu 2024, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu năm 2024,

Trong bối cảnh chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu được yêu cầu áp dụng từ tháng 1 năm 2024, Việt Nam cần gấp rút xây dựng các chính sách ứng phó với tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu (Trụ cột II) trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Để nhanh…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat