Quy định về việc nghỉ không phép bao gồm ngày nghỉ lễ tại Việt Nam

quy định về việc nghỉ không phép bao gồm ngày nghỉ lễ tại Việt Nam, việc nghỉ không phép bao gồm ngày nghỉ lễ tại Việt Nam, việc nghỉ không phép bao gồm ngày nghỉ lễ , quy định về việc nghỉ không phép,

Nếu người lao động trong doanh nghiệp tự ý nghỉ việc không phép trong 5 ngày làm việc liên tiếp theo quy định của công ty từ thứ 2 đến thứ 6, nhưng ngày thứ 4 trong tuần đó lại là một ngày nghỉ lễ theo quy định của luật pháp Việt Nam, thì liệu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat