Vấn nạn báo động về xâm phạm nhãn hiệu

Vấn nạn báo động về xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

Doanh nghiệp bị thiệt hại Theo thống kê của Bộ Khoa học & Công nghệ, số vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Các vụ vi phạm thương hiệu, nhãn hiệu của các Doanh nghiệp nổi tiếng xảy ra trong nhiều lĩnh vực ngành…

+84982682122
WhatsApp chat