Việt Nam: Sửa đổi luật sở hữu trí tuệ nhằm tạo môi trường an toàn hơn cho doanh nghiệp

Việt Nam: Sửa đổi luật SHTT nhằm tạo môi trường an toàn hơn cho doanh nghiệp, Sửa đổi luật sở hữu trí tuệ

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình gia nhập thị trường quốc tế và trên công cuộc khẳng định vị thế của mình với các nước láng giềng. Vì vậy, điều cốt yếu đối với sự phát triển của Việt Nam hiện giờ là phải có một môi trường kinh doanh phát triển lành…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat