Thay đổi về phí đóng bảo hiểm y tế Việt Nam từ tháng 7 năm 2023

thay đổi về phí đóng bảo hiểm y tế Việt Nam từ tháng 7 năm 2023, thay đổi về phí đóng bảo hiểm y tế Việt Nam, phí đóng bảo hiểm y tế Việt Nam từ tháng 7 năm 2023, phí đóng bảo hiểm y tế Việt Nam ,

Kể từ ngày 01/07/2023, lương cơ sở của Việt Nam sẽ chính thức tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương ứng với sự gia tăng 20,8%. Chế độ lương cơ sở có ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó bao gồm mức phí đóng bảo hiểm…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat