Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2030: Tầm nhìn, khắc phục những tồn đọng

Công ty luật ASL LAW, đại diện sở hữu trí tuệ ASL LAW, công ty luật, đại diện sở hữu trí tuệ

Cuối năm 2020, Thủ tướng đã ký và ban hành Quyết định 2205/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển trí tuệ tới năm 2030. Quyết định này bao gồm những tầm nhìn để phát triển nền sở hũu trí tuệ Việt Nam 2030, khắc phục những vấn đề vẫn còn tồn đọng hiện tại. Mục…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat