Việt Nam tiến tới sửa đổi Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Việt Nam tiến tới sửa đổi Thông tư số 37/2019/TT-BCT, Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, Thông tư số 37/2019/TT-BCT, sửa đổi Thông tư số 37/2019/TT-BCT,

Sau gần 4 năm thực thi, một số quy định trong Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết về việc xử lý các hồ sơ đề nghị và việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam đã không còn phù hợp với nhu cầu…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat