Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đối với giao dịch M&A

Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đối với giao dịch M&A

Khó có thể nghi ngờ tầm quan trọng ngày càng lớn của tài sản sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp. Hiện tại, tài sản sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh mà còn có thể mang lại nguồn giá trị đáng kể cho nhiều doanh nghiệp….

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat