QUYẾT ĐỊNH 26 /QĐ-HĐXL Về việc xử lý vụ việc cạnh tranh 18 KX HCT 01 giữa Uber và Grab

Mua ban sap nhap Uber va Grab

Ngày 17/06/2019 Hội Đồng Cạnh Tranh đã ra quyết định số 26 /QĐ-HĐXL về việc xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến sự kiện Grab Việt Nam mua lại Uber Việt Nam. Toàn bộ văn bản như sau: (Có thể download Quyết định số 26 /QĐ-HĐXL của Hội Đồng Tranh Về việc mua bán sáp…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat