Xu hướng thắt chặt các quy định về vay nước ngoài tại Việt Nam

xu hướng thắt chặt các quy định về vay nước ngoài tại Việt Nam, quy định về vay nước ngoài tại Việt Nam, thắt chặt các quy định về vay nước ngoài tại Việt Nam, thắt chặt các quy định về vay nước ngoài ,

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Trong bản dự thảo này, Vietnam Chamber of Commerce and Industry – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat