Quy định về hoạt động kiểm toán tại Việt Nam

quy định về hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, quy định về hoạt động kiểm toán, hoạt động kiểm toán tại Việt Nam, hoạt động kiểm toán,

Ở Việt Nam, hoạt động kiểm toán được quy định theo Luật Kiểm toán năm 2015. Về cơ bản, người dân thường hiểu hoạt động kiểm toán như sau: Kế toán phụ trách sổ sách về tài chính cho doanh nghiệp, còn kiểm toán phụ trách kiểm tra các báo cáo kế toán đưa lên…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat