Quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội trong Dự luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi của Việt Nam

quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội trong Dự luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi của Việt Nam, quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội tại Việt Nam, trợ cấp hưu trí xã hội tại Việt Nam, trợ cấp hưu trí xã hội ,

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới của Việt Nam bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho một bộ phận người dân thâm niên không có lương hưu cũng như các khoản trợ cấp khác để duy trì cuộc sống tối thiểu. Khoản 2 Điều 3 Dự thảo…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat