Đề xuất quy định mới về khu công nghiệp, khu kinh tế

Đề xuất quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) nhằm tạo bước đột phá trong việc phát triển KCN, KKT, với bối cảnh Việt Nam nỗ lực tăng cường đầu tư chất lượng cao. Theo thống kê, tính đến tháng 12/2022,…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat