Góc nhìn về Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam như một quỹ đầu tư

góc nhìn về Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam như một quỹ đầu tư, góc nhìn về Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam như một quỹ đầu tư, Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam (Vietnam Social Security – VSS) có chữ ‘Quỹ’ ở trong tên gọi. Qua đó, quỹ này cũng có thể hiểu với bản chất như bất kì quỹ đầu tư nào khác trên thị trường, chỉ khác một điểm đây là quỹ thuộc sự kiểm soát của Chính phủ,…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat