Những hành vi bị cấm đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Những hành vi bị cấm đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Theo các quy định của nghị định 58, tổ chức phi chính phủ là tổ chức phi lợi nhuận, quỹ xã hội, quỹ tư…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat