Người lao động Việt Nam có được dồn ngày nghỉ phép hằng năm sang năm tiếp theo không?

người lao động Việt Nam có được dồn ngày nghỉ phép hằng năm sang năm tiếp theo không, dồn ngày nghỉ phép hằng năm sang năm tiếp theo, cách dồn ngày nghỉ phép sang năm mới tại Việt Nam, phương pháp dồn ngày nghỉ phép sang năm mới tại Việt Nam,

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”), người lao động Việt Nam còn dư ngày nghỉ phép năm sẽ không còn được doanh nghiệp thanh toán cho những ngày phép dư. Theo đó, một phần người lao động Việt Nam thắc mắc về việc liệu họ…

Contact Me on Zalo
+84366667697
WhatsApp chat