Thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi: Luật sư nói gì?

Dù Cục Bản quyền tác giả đã yêu cầu Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMV) tạm dừng việc thu phí âm nhạc trên tivi tại phòng nghỉ khách sạn, nhưng vẫn khẳng định việc thu này là hoàn toàn đúng luật. Trong khi phía chủ khách sạn lại cho…

+84982682122
WhatsApp chat