Những thay đổi liên quan đến luật SHTT có hiệu lực từ năm 2023

Những thay đổi liên quan đến luật SHTT có hiệu lực từ năm 2023, Những thay đổi liên quan đến luật SHTT có hiệu lực từ năm 2023Những thay đổi liên quan đến sáng chế

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, các sửa đổi của liên quan đến luật SHTT đã được Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo các hiệp ước khác nhau và điều chỉnh luật pháp Việt Nam sao cho phù hợp hơn với các…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat