Giải quyết chế độ đối với người lao động Việt Nam bị công ty thỏa thuận không sử dụng ngày nghỉ phép năm

giải quyết chế độ đối với người lao động Việt Nam , người lao động Việt Nam không được sử dụng ngày phép, doanh nghiệp thỏa thuận không sử dụng ngày phép, doanh nghiệp Việt Nam tước ngày phép của người lao động,

Tại một số công ty sản xuất xuất khẩu tại Việt Nam, người sử dụng lao động sẽ thỏa thuận với người lao động về việc không sử dụng hết số ngày nghỉ phép năm của họ. Thay vào đó, số ngày phép năm đó sẽ được sử dụng trong các ngày công ty có…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat