Những điểm đáng chú ý của Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Những điểm đáng chú ý của Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Kể từ khi Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2015, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ việc thực thi Luật này, trong đó có Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng…

Từ 01/3/2022 tới đây, cá nhân không được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam?

cá nhân không được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, Cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện nào, kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, bất động sản tại Việt Nam, nghị định 02/2022/NĐ-CP,

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Vậy theo quy định mới nhất, điều kiện để kinh doanh bất động sản là gì? Cá nhân có được kinh doanh dịch vụ này không? Ngày 06/01/2022, nghị định…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat