Hành vi công ty sản xuất Việt Nam tự ý sử dụng ngày nghỉ phép của người lao động có hợp pháp hay không?

công ty sản xuất Việt Nam tự ý sử dụng ngày nghỉ phép của người lao động, công ty Việt Nam tự ý sử dụng ngày nghỉ phép của người lao động, ngày nghỉ phép của người lao động bị tước đoạt, ngày nghỉ phép của người lao động Việt Nam,

Trong phần lớn công ty sản xuất hiện nay tại Việt Nam với hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người lao động, họ thường tận dụng tối đa ngày nghỉ phép của người lao động cho các hoạt động tập thể của công ty hoặc sự cố không lường trước như đại dịch Covid-19, cắt…

Contact Me on Zalo
+84945073866
WhatsApp chat