Nghị định 70/2021/NĐ-CP: 5 điểm mới sửa đổi hướng dẫn Luật Quảng Cáo

Nghị định 70/2021/NĐ-CP: 5 điểm mới sửa đổi hướng dẫn Luật Quảng Cáo

Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021. Nghị định này được ban hành để sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo với nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Nghị định 70//2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực tính từ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat