Luật PPP đang được hoàn thiện

Luật PPP đang được hoàn thiện, Luật Quan hệ đối tác công tư, PPP

Dù đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong thập kỷ qua, nhưng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam vẫn còn thua kém các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Chi tiêu cần thiết để thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng là rất đáng chú trọng….

Luật Quan hệ đối tác Công – Tư: xây dựng trên quá trình minh bạch và xác thực

Luật Quan hệ đối tác Công – Tư: xây dựng trên quá trình minh bạch và xác thực

(Đăng tại VIR). Dự án theo hình thức quan hệ đối tác công tư đều được áp dụng theo dạng đầu tư trên cơ sở thỏa thuận giữa các cơ quan nhà nước và nhà đầu tư để áp dụng, quản lý và vận hành các cơ sở dự án và cung cấp dịch vụ…

Contact Me on Zalo
+84982682122
WhatsApp chat